Za vesnickým barokem

START : 26.7.2007 - Milevsko (vše po silnici) - Sepekov - Opařany - Bechyně - Sudoměřice u Bechyně - Svinky - Vlastiboř - Záluží - Mažice - Klečaty - Komárov - Svinky - zpět přes Bechyni do Milevska : CÍL

ČERNICE
Leží východně 7 km od Bechyně při jižním okraji Černické obory. Tento pozdně barokní zámeček byl postaven pro knížete Václava Paara pražským stavitelem J.J. Wirchem v letech 1765-1766. Již v roce 1880 byla v části obory zřízena jedna z nejstarších přírodních rezervací v Čechách. Při zámečku dnes najdete nově vybudované golfové hřiště. Nevelký barokní zámeček je znám též pod názvem Hvězda pro svůj tvar trojcípé hvězdy. Na šestiboký sálový prostor v zámku navazují tři jednopatrová křídla. Nad vstupem je paarský znak s letopočtem 1766.


SVINKY
Svinky jsou známou Blatskou vsí, známá je především jejich kovárna kombinovaná s kaplí. Pěkný je ale také dům se špýcharem, který je ale otočen bokem, takže jeho štít míří do dvora. Náves je rozdělena silnicí, v její zadní části je několik pěkných domů se špýchary, bohužel někdy až příliš dokonale opravenými. Na kraji vsi směrem na Bechyni je možno vidět částečně roubenou stodolu.

VLASTIBOŘ
První písemná zpráva pochází z roku 1354. Vlastiboř je jednou z nejznámějších vsí Soběslavských Blat. Je zde k vidění opravdu hodně. Vesnice ale není tak kompaktní, jako jiné, náves je zastavěna a nádherné statky jsou roztroušeny kolem. Jedním z nejznámějších je statek č.34 s iluzivním průčelím, kde je namalována celá brána s vrátky. Zřejmě kvůli symetrii se skutečnou branou, ta zde ale již chybí. Podobnou symetrii má i statek č.36, jeho sýpka byla ale postavena až v roce 1924 s využitím starších motivů. Z Vlastiboře pocházel stavitel Martin Paták (1820-89), podoba většiny statků pochází od něho, před ním zde stavěli další známí stavitelé, otec a syn Šochovi.

ZÁLUŽÍ U VLASTIBOŘE

MAŽICEKLEČATYKOMÁROV
První písemná zpráva pochází z roku 1462.