Kolem Otavy

START : 21.1.2007 Oslov
Trasa vede pěšky po naučné stezce "Partyzánské" z návsi obce Oslov k památníku 21 popravených občanů a odtud směrem na Pazderny.
Z Pazderen se vydáte stále po stejné značce podél lesa k hájovně Lísek. Odtud už je jen kousek na tzv. "Krkavčinu" - přírodní rezervaci s výskytem silně ohrožené rostliny, Medvědice Lékařské. Je odtud nádherný výhled na Otavu.
Asi 20 minut chůze dál po značce na sever je cíl naší cesty - soutok Otavy a Lomnice.
K soutoku se jde přes chatovou oblast, tak pozor na chataře. Ani jsem nevěděl, že Lomnice je na soutoku tak mohutná řeka.
Cesta dále pokračuje k samotě U Chyšáka, kde se odbočí na zelenou turistickou směrem na Sv. Annu. Zde se nachází kaple postavená v letech 1545 - 1548 Jindřichem ze Švamberka, podle pověsti na místě poustevny. Ze Sv. Anny vede trasa po silnici zpět do Oslova.
CÍL : 21.1.2007 Oslov